Danh mục sản phẩm

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính Sách Bảo Mật – Giao Long sẽ thu thập những thông tin gì từ khách hàng?

  • Họ và tên khách hàng
  • Địa chỉ nhận và giao hàng
  • Số điện thoại
  • Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán 
  • Giới tính
  • Ngày sinh

Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Thông tin khách hàng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của website, cũng như cung cấp cho các bên liên kết của công ty. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để thông báo đến khách hàng những sản phẩm mới có mặt của công ty. 

Ngoài ra còn có thể nhận đánh giá, ý kiến, quan điểm của quý khách hàng về những sản phẩm hiện tại mà chúng tôi cung cấp để nhằm hoàn thiện hơn. Chúng tôi còn sử dụng thông tin khách hàng để đảm bảo cho việc thanh toán, hỗ trợ chăm sóc khách hàng, nhận ý kiến phản hồi từ khách hàng.

Mục đích thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu liên quan thông qua website và quản lý tài khoản của khách hàng. Chi tiết đơn hàng của quý khách hàng sẽ được chúng tôi lưu giữ và không công khai trực tiếp. 

Cam kết bảo mật thông tin

Mọi thông tin liên quan của quý khách hàng luôn luôn được Giao Long đảm bảo và cam kết không tiết lộ bất cứ thông tin nào của khách hàng ra ngoài. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết có liên quan để việc đặt hàng và nhận hàng. 

Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo thông tin của khách hàng được đảm bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Vì vậy khách hàng hoàn toàn có thể an tâm khi mua sắm tại website Giao Long.